top of page

Ydelser

Billede_edited.jpg

Bygherrerådgivning

Som bygherre skal du have en rådgiver, som varetager dine interesser fra projektets start til det endelige resultat.

I Zencon tilbyder vi professionel rådgivning og sparring for bygherren. Vi er bygherrens tætteste rådgiver og vejleder under projektets faser - fra udbud og projektering til konflikthåndtering mellem byggeriets parter og tilsynsførende. Herudover også økonomi- og tidsplanstyring. Zencon varetager bygherrens interesser, og imødekommer de forskellige behov, der opstår for at sikre et godt samarbejde under hele forløbet. 

Et byggeprojekt kan være kompliceret, og bygherren skal træffe mange vigtige beslutninger. I Zencon har vi mange års erfaring med at klæde bygherren på, så de store beslutninger kan træffes, og vi er med hele vejen.

IKT-Bygherrerådgivning

IKT-bekendtgørelsen for det almene byggeri omfatter en række krav til anvendelse af informations- og kommunikations teknologi (IKT) i fremtidige byggesager.

Det er i henhold til bekendtgørelsen, at bygherren skal stille kravene og tillige sikre, at kravene opfyldes. I praksis betyder det, at bygherren stiller kravene over for rådgiverne i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftaler, og med de udførende, når der tegnes kontrakter med disse. Bygherren skal tillige sikre sig, at kravene under forløbet af byggesagen overholdes.

Zencon tilbyder professionel IKT-bygherrerådgivning og hjælper bygherren med at forstå IKT-kravene samt at få stillet de rigtige krav, som er relevante for den enkeltes sag. Ved at benytte sig af IKT sikre bygherren sig bl.a. bedre kommunikation mellem bygherren og hans rådgivere. Dette vil ende med en skarpere afklaring af projektet, og dermed færre fejl og misforståelser.

Zencon rådgiver fra behovsafklaringen, hvor vi i samarbejde med bygherren finder behovet og forventningerne til projektet. Herefter hjælper vi gerne til med at opstille kravene til rådgivere og endeligt at kvalitetssikre, at kravene er overholdt og bygherren er tilfreds med projektet.

Billede 2.jpg
Billede_edited.jpg

Projekteringsledelse

Grundlaget for om et projekt bliver en succes bliver støbt i projekteringsfasen.

Vi kan hjælpe dig som bygherre med at formulere kravspecifikationerne for netop dit projekt. Vi hjælper med at udarbejde en samlet tidsplan for projektet, og sikre at denne overholdes. Det gør vi ved at sætte os ind i de udfordringer, der kan opstå gennem en proces med tilbud, tidsplaner, budgetter, udførelse og færdiggørelse.

Vi er i tæt samarbejde med bygherren, så vi sikre, at forventningerne er indfriet.

Projektledelse

En af de vigtigste opgaver i et byggeprojekt er håndteringen og ledelsen af det. Hvis projektet ikke ledes korrekt, vil det gå ud over kvaliteten af projektet og i høj grad økonomien.

I Zencon har vi dygtige medarbejder, der er eksperter indenfor projektledelse, og som kan bevare overblikket over projektet fra start til slut.

Vores projektledere har mange års erfaring og kan lede projektet i den rigtige retning, så tidsplan og budget overholdes. De har erfaring med at lede og styre en gruppe mod et fastlagt mål og er derfor en vigtig medspiller på et stort projekt.

Billede 3_edited_edited_edited.jpg
bottom of page