top of page

Ydelser

Billede_edited.jpg

Bygherrerådgivning

Som bygherre skal du have en rådgiver, som varetager dine interesser fra projektets start til det endelige resultat.

I Zencon tilbyder vi professionel rådgivning og sparring for bygherren. Vi er bygherrens tætteste rådgiver og vejleder under projektets faser - fra udbud og projektering til konflikthåndtering mellem byggeriets parter og tilsynsførende. Herudover også økonomi- og tidsplanstyring. Zencon varetager bygherrens interesser, og imødekommer de forskellige behov, der opstår for at sikre et godt samarbejde under hele forløbet.

 

Gennem en solid og afprøvet +30 års erfaring, gennemgår og sikrer vi jeres projekt fra tanker og drømme til endelig overtagelse. Hvor der er behov for yderligere assistance, har vi et fast hold af samarbejdspartnere både på projektering og udførelse, samt opførelse. Dette sikrer vores kunder en positiv oplevelse hele vejen igennem. 

Et byggeprojekt kan være kompliceret, og bygherren skal træffe mange vigtige beslutninger. I Zencon har vi mange års erfaring med at klæde bygherren på, så de store beslutninger kan træffes, og vi er med hele vejen.

Projekteringsledelse

Grundlaget for om et projekt bliver en succes bliver støbt i projekteringsfasen.

Vi kan hjælpe dig som bygherre med at formulere kravspecifikationerne for netop dit projekt. Vi hjælper med at udarbejde en samlet tidsplan for projektet, og sikre at denne overholdes. Det gør vi ved at sætte os ind i de udfordringer, der kan opstå gennem en proces med tilbud, tidsplaner, budgetter, udførelse og færdiggørelse.

Vi er i tæt samarbejde med bygherren, så vi sikre, at forventningerne er indfriet.

Billede 3_edited_edited_edited.jpg
Billede_edited.jpg

Projekt- & byggeledelse

En af de vigtigste opgaver i et byggeprojekt er håndteringen og ledelsen af det. Hvis projektet ikke ledes korrekt, vil det gå ud over kvaliteten af projektet og i høj grad økonomien.

I Zencon har vi dygtige medarbejder, der er eksperter indenfor projektledelse, og som kan bevare overblikket over projektet fra start til slut.

Vores projektledere har mange års erfaring og kan lede projektet i den rigtige retning, så tidsplan og budget overholdes. De har erfaring med at lede og styre en gruppe mod et fastlagt mål og er derfor en vigtig medspiller på et stort projekt.

bottom of page